انجمن صنفی کارفرمایی کارآفرینان ایران

مجمع کارآفرینان ایران

مجمع کارآفرینان ایران یک نهاد تخصصی و مشورتی در حوزه پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینی است که برای اولین بار در سال 1393 شروع به کار کرد. آغاز به کار مجمع در شرایطی بود که کارآفرینی یک ضرورت در اقتصاد کشور به شمار می رفت. رسالت کلی این نهاد نیز کمک به اجرای سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در بخش خصوصی تعریف شد تا با توسعه طرح و ایده‌های جدید بتواند به ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور کمک کند.

در این مسیر نیاز به حمایت‌های استراتژیک از بخش خصوصی و کارآفرینان بیش از پیش حس می‌شود تا با معرفی پیشران‌های اقتصادی و مباحث مرتبط با کارآفرینی به نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم و حمایت از تولید داخل، شاهد تامین منافع تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در یک چرخه داخلی باشیم.

  • اعضای مجمع50
  • شرکت و سازمان عضو290
  • میانگین سال فعالیت اعضاء70

نگاه به آینده

مجمع کارآفرینان ایران در مسیر جدید خود با ماموریت توسعه اعتبار، اقتدار، ارتباطات و افزایش سهم پیشران‌های بخش خصوصی در اقتصاد مولد کشور در نظر دارد تا سال 1405 به اثرگذارترین تشکل اقتصاد مولد بخش خصوصی کشور تبدیل شود.

چشم انداز ما برقراری نظام یکپارچه راهبردی در ترویج کارآفرینی و با رویکرد همکاری با دولت برای بهبود شرایط محیط کسب‌ وکار و ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.

گزارش های راهبردی

گزارش‌های تدوین شده در مرکز تحقیقات مجمع کارآفرینان برای بهبود سیاستگذاری در حوزه کارآفرینی

گزارش های راهبردی

معرفی کتاب

معرفی کتاب‌های منتشر شده در حوزه کارآفرینی برای علاقه‌مندان به همراه چکیده کوتاه برای اطلاعات بیشتر

کتاب های کارآفرینی

مقالات و مجلات

بررسی و انتشار جدیدترین مقالات علمی داخلی و خارجی در حوزه کارآفرینی

آرشیو مجلات

مهمترین راهبردهای مجمع

از وظایف اصلی مجمع کارآفرینان ایران، شناسایی کارآفرینان برتر کشور و حمایت از منافع تولیدکنندگان ایرانی در جهت بهره‌گیری از ظرفیت های علمی، تخصصی، مدیریتی و سازمانی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و صنعتی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و اتاق تعاون، در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به چشم انداز تعریف شده است.

همچنین ما معتقد به ترویج فرهنگ کارآفرینی و استفاده از پتانسیل مراکز آموزش عالی کشور جهت بهره‌گیری از توان علمی آن‌ها در ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کارآفرینان برتر هستیم.