مجمع کارآفرینان ایران

درباره مجمع کارآفرینان ایران

گامِ آغازین؛ چاره‌جوییِ بزرگان

سال 1392 خورشیدی

چهل نفر از کارآفرینان و پیشرانانِ اقتصادِ مولد بخشِ خصوصیِ ایران، به دعوتِ حمیدرضا غزنوی برای نخستین بار گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند نماینده‌ای واحد برای خود انتخاب کنند. شخصی حقوقی که بدون هیچ انتفاعِ شخصی اهدافِ مشترک کارآفرینان در صنعت و اقتصاد را پیگیری کند و تنها در پی رفع موانع تولید ملی و توسعه صنعتی و اقتصادیِ ایران باشد، نماینده‌ای به نام مجمع کارآفرینان ایران.

گامِ دوم؛ به ثبت رساندنِ مجمعِ کارآفرینانِ ایران

سال 1393 خورشیدی

از آنجا که چنین تشکلی در ایران بسیار نو و تازه بود، در ابتدا وزارت کار ابهامات بسیاری پیرامون چرایی و چگونگی کار مجمع کارآفرینان داشت. اما در نهایت با توضیح و دوندگی اعضا وزارتِ کار مجوزی ملی، به نام ایران برای مجمعِ ایشان صادر کرد. اعضا پس از دریافت این مجوز مجمع عمومی تشکیل دادند و محمدرضا دیانی را که بنیانگذار گروه صنعتی بزرگ انتخاب بود به عنوان ریاست مجمع کارآفرینان ایران برگزیدند.

  • اعضای مجمع90
  • میانگین سال فعالیت اعضاء30

مسیر ده ساله در یک نگاه

سال 1400 خورشیدی

سال‌ها گذشت. بزرگ‌ترین پیشرانان و کارآفرینان ایران در این سال‌ها به طور مرتب دور هم جمع ‌شدند و اندیشه روی اندیشه ‌گذاشتند. خط مشی و شیوۀ کارِ مجمعِ کارآفرینان ایران برای صنایع متفاوت آزموده و بهسازی شد و با تمام توان و البته با دقت و وسوساس بسیار برای گسترده‌تر شدن این جمع کوشید. اکنون نتایج نشان می‌دهد که هم‌نشینی‌ پیشرانان در این مجمع نه تنها موجب تسهیل روند رفع مشکلات مشترکشان شده، بلکه حرکت فردی هر یک برای نیل به اهدافِ مجزا و ویژۀ صنعت خودشان را نیز تسریع بخشیده است.

خبرنامه مجمع کارآفرینان ایران

خبرنامه بهمن و اسفندماه 1402مجمع کارآفرینان ایران منتشر شد…

مجمع کارآفرینان ایران در نظر دارد با انتشار خبرنامه ای به صورت ماهانه، شما اعضا محترم و مسئولان، مدیران و معاونان وزرا و سازمان ها را در جریان اقدامات و فعالیت های صورت گرفته، قرار دهد.

لازم به ذکر است که این خبرنامه طی هرماه به صورت پیوسته منتشر خواهد شد و شما می‌توانید برای اطلاع از برنامه‌ها و اقدامات مجمع کارآفرینان ایران آن را هر ماه مطالعه کنید.

سومبات _هاکوپیان_مجمع_کار_آفرینان_ایران
فردوس_ماموت_مجمع_کار_آفرینان_ایران

کارگروه‌های تخصصی

بدنۀ زورمند مجمعِ کارآفرینان از تنیدگیِ بیش از هشتاد تن از اثرگذارترین و قدرتمندترین پیشرانانِ اقتصادِ مولدِ ایران تشکیل شده است اما قلبِ تپنده‌ی این مجمع کارگروه‌های تخصصیِ تشکیل شده از خبرگان و کارآزمودگان است.تقسیمِ ریزگانیِ امور، میانِ نه کارگروهِ چیره‌دست در زمینه‌های امورِ بانکی، مالیاتی، توسعه، گمرکی، صادراتی، وارداتی، دانش‌بنیان، منابع انسانی و روابط عمومی، مایه تشخیص صحیح ریشه مشکلات و راهکارِ بهینه مواجع با آن مشکل است.تشخیص صحیح مشکل و ارائه راهکار عملی مناسب مایه آن است که رایزنی های مجمع با قانون‌گذاران گره‌گشاتر باشد و نشست‌های کارآفرینان و پیشرانان با والیانِ عرصۀ تولید و اقتصاد کارسازتر واقع شود.

به ویژه آن که این کارگروه‌ها هم از میان پیشرانانِ بخشِ خصوصی و تولیدگرانِ مسبوق به سابقه عضو دارند و هم از میانِ هموندانِ دولت و یا قانون‌گذارانِ پیشین.