مجمع کارآفرینان ایران

about us

• First Step; Elders' solution

(2013 – 2014)

Forty entrepreneurs and drivers of the productive economy of the private sector of Iran gathered for the first time by invitation of Hamidreza Ghaznavi and decided to choose an individual representative for themselves. A legal entity that pursues the common goals of entrepreneurs in industry and economy without any personal gain and only seeks to remove the obstacles of national production and industrial and economic development of Iran, a representative called Iranian Entrepreneurs Association.

• Second Step: Registration Iranian Entrepreneurs Association

(2014 – 2015)

Since such an organization was brand new in Iran, at first the Ministry of Labor had ambiguities about why and how the Entrepreneurs Association works. But eventually, by explanation and efforts of the members of the Ministry of Labor, a national license was issued in the name of Iran for their association. After receiving this license, the members organized a general meeting and elected Mohammad Reza Dayyani who was the founder of Entekhab Industrial Group, as the chairman of the Iranian Entrepreneurs Association.

  • Assembly members90
  • Average year of activity of members30

• Ten-year path at a glance

(2021 – 2022)

years passed. The biggest drivers and entrepreneurs of Iran regularly gathered together and thought in these years. The policy and working method of the Iranian Entrepreneurs Association was tested and improved for different industries, and has tried with all efforts and with great care to expand this association. Now the results show that the gathering of drivers in this association has not only facilitated the process of solving their common problems, but also has accelerated the individual movement of each one to achieve the separate and special goals of their industry.

Newsletter of the Iranian Entrepreneurs Association

خبرنامه بهمن و اسفندماه 1402مجمع کارآفرینان ایران منتشر شد…

Brand Personality | Iranian Entrepreneurs Forum در نظر دارد با انتشار خبرنامه ای به صورت ماهانه، شما اعضا محترم و مسئولان، مدیران و معاونان وزرا و سازمان ها را در جریان اقدامات و فعالیت های صورت گرفته، قرار دهد.

لازم به ذکر است که این خبرنامه طی هرماه به صورت پیوسته منتشر خواهد شد و شما می‌توانید برای اطلاع از برنامه‌ها و اقدامات Brand Personality | Iranian Entrepreneurs Forum ...

سومبات _هاکوپیان_مجمع_کار_آفرینان_ایران
فردوس_ماموت_مجمع_کار_آفرینان_ایران

Specialized committees

بدنۀ زورمند مجمعِ کارآفرینان از تنیدگیِ بیش از هشتاد تن از اثرگذارترین و قدرتمندترین پیشرانانِ اقتصادِ مولدِ ایران تشکیل شده است اما قلبِ تپنده‌ی این مجمع کارگروه‌های تخصصیِ تشکیل شده از خبرگان و کارآزمودگان است.تقسیمِ ریزگانیِ امور، میانِ نه کارگروهِ چیره‌دست در زمینه‌های امورِ بانکی، مالیاتی، توسعه، گمرکی، صادراتی، وارداتی، دانش‌بنیان، منابع انسانی و روابط عمومی، مایه تشخیص صحیح ریشه مشکلات و راهکارِ بهینه مواجع با آن مشکل است.تشخیص صحیح مشکل و ارائه راهکار عملی مناسب مایه آن است که رایزنی های مجمع با قانون‌گذاران گره‌گشاتر باشد و نشست‌های کارآفرینان و پیشرانان با والیانِ عرصۀ تولید و اقتصاد کارسازتر واقع شود.

به ویژه آن که این کارگروه‌ها هم از میان پیشرانانِ بخشِ خصوصی و تولیدگرانِ مسبوق به سابقه عضو دارند و هم از میانِ هموندانِ دولت و یا قانون‌گذارانِ پیشین.