مجمع کارآفرینان ایران

فراخوان جشنواره ترنج

مجمع کارآفرینان ایران با همکاری سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی مرتبط، نخستین جشنواره بزرگداشت زنان کارآفرین اجتماعی را با عنوان جشنواره ترنج با هدف معرفی، ترویج و تجلیل از موثرترین فعالیت‌های مسئولانه به منظور قرارگرفتن در زنجیره ارزش پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان بزرگ کشور در حوزه‌های مختلف برگزار می‌نماید:

  • کارآفرینی اجتماعی و محیط زیست
  • کارآفرینی اجتماعی و توسعه آموزشی
  • کارآفرینی اجتماعی و توسعه پایدار منطقه‌ای
  • کارآفرینی اجتماعی، فقرزادایی و عدالت اجتماعی
  • کارآفرینی اجتماعی و بهبود دسترسی به خدمات درمان و رفاه
  • کارآفرینی اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی
  • کارآفرینی اجتماعی و توانمند سازی گروه های خاص

متقاضیان شرکت در این جشنواره فرصت دارند تا 15 دی ماه 1401 ضمن تکمیل فرم مربوطه ، مدارک و مستندات لازم را به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایند.

از برگزیدگان این جشنواره تقدیر شایسته به عمل خواهد آمد.

 

تماس با دبیر خانه اجرائی جشنواره:

021-88522774  | info@iranef.org

 

کارآفرینان عضو مجمع