مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: سازمان مالیاتی

اخبار

تغییر پیشنویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف کمک به تولید

iranef
 عصر یک‌شنبه، دوم بهمن ۱۴۰۱، سومین جلسه کارگروه امور مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران با هدف بررسی دقیق پیشنویس «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» با حضور...
اخبار

رفع مشکلات مالیاتی پیشران‌های اقتصادی در اولویت برنامه‌های وزارت اقتصاد قرار دارد

iranef
به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، نشست مشترک اعضاء کارگروه تخصصی امور مالیاتی و جناب آقای دکتر مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی کشور...