مجمع کارآفرینان ایران

دسته بندی : رویداد

رویدادنشست های بین المللی

سخنرانی رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران در هفتمین اجلاس جهانی کارآفرینی

iranef
هفتمین اجلاس مجمع جهانی کارآفرینی، با حضور نمایندگان کارآفرین کشورمان از ۱۹ تا ۲۲ اکتبر در شهر لیون فرانسه برگزارشد. اجلاس مذکور با شعار”ایجاد فرصت...