مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی: کارآفرینان شرکای راهبردی ما هستند

جلسه کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران روز چهارشنبه (09 خردادماه 1403) با حضور محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان و جمعی از کارآفرینان و نمایندگان پیشران های اقتصادی برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی درخصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: رویکرد کلی سازمان امور مالیاتی این است که با ایجاد بسترهای سیستمی شدن محاسبه مالیات بهتر و بیشتر بتواند در مسیر بهبود فضای کسب و کار و کاهش مراجعات نیروی انسانی گام بردارد.

وی با بیان اینکه اراده جدی نسبت به سیستمی شدن نظام مالیاتی در این دولت وجود دارد، افزود: علی رغم اینکه این کار امری نو در این حوزه بود سال گذشته از لحاظ تعداد و مبلغ شاهد رشد تعداد اظهارنامه های دریافتی بودیم.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی مطرح کرد: اگرچه این کار یک ساز و کار جدید در دولت و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود اما با تلاش همراهان ما در بخش خصوصی، توانستیم در مبحث اظهارنامه های مالیاتی وارد یک فاز جدید شویم، لذا امیدواریم با تعامل مثبتی که میان ما و بخش خصوصی وجود دارد هرچه بیشتر شاهد پیشرفت و ترقی کشور باشیم.

سبحانیان اظهار کرد: ما به بخش خصوصی به عنوان شرکای راهبردی می نگریم و قطعا نخواهیم گذاشت که اقدامات ما منجر به اختلال در کسب و کار کارآفرینان شود.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی آماده هرگونه همکاری و تعامل مثبت با جامعه بزرگ کارآفرینی است و باب همکاری را در این حوزه باز می دانیم.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی همواره تلاش می کند تا طبق قانون شرایط موجود را برای جامعه کارآفرینی تسهیل نماید، اظهار کرد: ما حتی میتوانیم در حوزه واردات با ارائه ضمانت نامه و چک به کارآفرینان کمک کرده و امر تسهیل گری را انجام دهیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به جایگاه ویژه مجمع کارآفرینان ایران در این حوزه تاکید کرد: مجمع می تواند در این خصوص نقش موثری را ایفا کند و از طریق مکاتبات و برگزاری جلسات این چنینی، مشکلات موجود پیشرانان اقتصادی را شناسایی تا به بررسی آن بپردازیم.

سبحانیان با تاکید بر اینکه جلساتی از این قبیل باید به طور مکرر برگزار شود، تصریح کرد: انتقادات مطرح شده درخصوص سامانه مودیان صحیح است، در حقیقت نباید حاکمیت از یک مودی به دفعات زیاد اطلاعات را دریافت کند از همین سو سازمان امور مالیاتی پیگیر مشکلات موجود است.