محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست که برای اولین بار به میزبانی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری برگزار شد، اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی باید از طریق بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت‌های بر زمین مانده در نظام مالیاتی همچون گسترش چتر مؤدیان مالیاتی، شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و مقابله با فرار مالیاتی محقق شود.

وی ضمن تبیین رویکرد اصلی نظام مالیاتی کشور مبنی بر حمایت تمام قد از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، اظهار داشت: اعضاء مجمع کارآفرینان از بزرگان اقتصادی کشور هستند که لازم است با ایجاد کارگروه‌های ویژه مالیاتی و حل و فصل مسائل این بنگاه‌ها، مسیر سبزی را برای ایشان در حوزه‌های مختلف گمرکی، بانکی و مالیاتی باز کنیم.

سبحانیان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با فعالان اقتصادی در چهار ماه گذشته، افزود: هم قائل به اصلاح فرایندها هستیم و هم قائل به گره‌گشایی از مسائل و مشکلات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی تا با همکاری و همدلی حداکثری با فعالان اقتصادی، سرعت انجام اصلاحات و بهبود عملکردها و فرایندها در نظام مالیاتی ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه ما نیز درخصوص برخی افزایش‌ها در درآمدهای مالیاتی بدون در نظر گرفتن پایه‌های آن گلایه‌مند هستیم، بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقمی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به مجلس پیشنهاد کرد که این عدد در مجلس با توسعه معافیت‌ها و حذف برخی بندهای درآمدی با افزایش ۱۵۰ هزار میلیاردی به رقمی بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.