مجمع کارآفرینان ایران

دیدار دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با سفیر جدید ایران در سوئد (3)

iranef