مجمع کارآفرینان ایران

تصاویر جلسات مجمع کارآفرینان ایران

بخش رسانه‌های تصویری مجمع کارآفرینان از تمامی جلساتی که توسط اعضای این مجمع و یا با حضور آن‌ها برگزار می‌شود گزارش‌های تصویری تهیه می‌کند که می‌توانید در این بخش به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

پیشران_مجمع_کار_آفرینان_ایران

گزارش تصویری کارگروه منابع انسانی مجمع کارآفرینان ایران

تاریخ :‌ 1401/12/17
گزارش تصویری کارگروه منابع انسانی مجمع کارآفرینان ایران

اولین گردهمایی زنان کارآفرین اجتماعی کشور برگزار شد

تاریخ : 1401/12/13
اولین گردهمایی زنان کارآفرین اجتماعی کشور برگزار شد

گزارش تصویری کارگروه منابع انسانی مجمع کارآفرینان ایران

تاریخ : 1401/11/19
نشست تخصصی کارگروه منابع انسانی مجمع کارآفرینان ایران با حضور دکتر حسین گایینی، نایب رئیس انجمن کوچینگ ایران

گزارش تصویری کارگروه واردات مجمع کارآفرینان ایران

تاریخ :‌ 1401/12/17
نشست تخصصی کارگروه واردات مجمع کارآفرینان ایران و محمدرضا مودودی مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت

پیشنهادات پیشران‌های اقتصادی برای بهبود لایحه بودجه ۱۴۰۲

تاریخ :‌1401/10/02
پیشنهادات پیشران‌های اقتصادی برای بهبود لایحه بودجه ۱۴۰۲

اولین همایش «پیشران‌های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» برگزار شد

تاریخ : 1401/12/13
اولین همایش «پیشران‌های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» برگزار شد

نشست کارگروه دانش بنیان و مدیرکل مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری

تاریخ :‌1401/10/27
نشست کارگروه دانش بنیان و مدیرکل مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری

نشست بررسی لایحه پیشنویس قانون مالیات‌های مستقیم کارگروه امور مالیاتی

تاریخ :‌1401/10/20
نشست بررسی لایحه پیشنویس قانون مالیات‌های مستقیم کارگروه امور مالیاتی

نشست خبری کارگروه بانکی با دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

تاریخ :‌1401/10/07
نشست کارگروه بانکی مجمع کارآفرینان ایران با دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

نشست ریاست کمیته صنعت کمیسیون صنایع و اعضاء مجمع کارآفرینان ایران

تاریخ :‌1401/09/30
نشست ریاست کمیته صنعت کمیسیون صنایع و اعضاء مجمع کارآفرینان ایران

نشست ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعضاء مجمع کارآفرینان ایران

تاریخ :‌ 1401/10/07
نشست دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست تخصصی معاون گمرک ایران با کارگروه گمرکی مجمع

تاریخ :‌1401/09/15
نشست خبری کارگروه بانکی مجمع کارآفرینان ایران با دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

نشست خبری حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان ایران با اصحاب رسانه

تاریخ :‌1401/08/28
نشست خبری حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان ایران با اصحاب رسانه

نشست دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ :‌1401/08/27
نشست دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

بازدید اعضای مجمع کارآفرینان ایران از واحد صنعتی فرش مشهد

تاریخ :‌1401/08/11
بازدید اعضای مجمع کارآفرینان ایران از واحد صنعتی فرش مشهد

بازدید اعضای مجمع کارآفرینان ایران از کارخانجات چینی مقصود

تاریخ :‌1401/08/11
بازدید اعضای مجمع کارآفرینان ایران از کارخانجات چینی مقصود

بازدید خبرنگاران از کارخانجات زیتون آرشیا

تاریخ :‌1401/07/11
بازدید خبرنگاران از کارخانجات زیتون آرشیا

بازدید خبرنگاران از کارخانه پارچه رومبلی ایاز

تاریخ :‌1401/06/20
بازدید خبرنگاران از کارخانه پارچه رومبلی ایاز

نشست تخصصی با مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی

تاریخ :‌1401/05/26
گزارش دهی سایت‌های نامعتبر و فیک از سوی مدیران روابط عمومی پیشران‌ها

جلسه دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی با کارآفرینان

تاریخ :‌1401/05/04
نشست مشترک دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی و اعضای مجمع کارآفرینان ایران

جلسه کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران

تاریخ :‌1401/05/25
با حضور جناب آقای مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی

کارگروه روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران

تاریخ :‌1401/05/11
نشست تخصصی حسین زاده قشمی، مدیر روابط عمومی وزارت صمت

جلسه با روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران

تاریخ :‌1401/04/08
جلسه کارگروه ارتباطات و روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران

دیدار هیات اجرایی مجمع کارآفرینان با دبیرکل اتاق بازرگانی

تاریخ :‌1400/03/26
«مجتبی مدرس‌زاده» دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

جلسه تخصصی هیات رییسه مجمع کارآفرینان ایران

تاریخ :‌1401/04/07
مهدی غضنفری | رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی

جلسه کارگروه امور گمرکی مجمع کارآفرینان ایران

تاریخ :‌1401/03/30
با حضور دکتر کریمی کیا مدیر کل دفتر اطلاعات و برنامه ریزی گمرک ایران