مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی برای تقویت صنایع در لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی شد

پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی برای تقویت صنایع در لایحه برنامه هفتم توسعه با حضور دبیرکل و اعضای مجمع کارآفرینان ایران و سایر دستگاه های مرتبط به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه روز گذشته 20 شهریورماه 1402، با حضور دبیر کل و اعضا و کارشناسان مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران، مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، مسئولان وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری، صمت و نمایندگان صنعت پتروشیمی برگزار شد.

در این جلسه مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، ایرادات و پیشنهاد‌های خود در خصوص جایگاه بخش خصوصی و تولیدکنندگان را در احکام برنامه هفتم توسعه مطرح کردند تا در کمیسیون تلفیق  مورد بررسی قرار بگیرد.

 کلیه پیشنهاد‌های مطرح شده پیرامون تولید و بخش خصوصی در احکام این برنامه را از اینجا دریافت کنید.