مجمع کارآفرینان ایران

بانک مقالات و کتاب ها

کارآفرینی اجتماعی چیست و کارآفرین اجتماعی کیست؟ کارآفرینی به معنی ساخت یک کسب و کار است؛ یک شرکت یا یک سازمان یا در شکل امروزی‌تر آن یک استارتآپ‌.این کسب و کار باید تدریجا بزرگ شود و به سودآوری برسد.بنابراین قبل از اینکه بدانیم کارآفرینی اجتماعی چیست ، باید بگوییم کارآفرینی فعالیتی است که در طی آن کسب و کاری با هدف سودآوری، ایجاد تغییر در جهان و استقلال شغلی به وجود می‌آید.کارآفرین شخصی است که ضمن ایده‌پردازی اولیه این کسب و کار، چالش‌های آن را نیز مدیریت می‌کند تا به جایگاه نسبتا مطلوبی برسد.

کارآفرینی اجتماعی هم یک جور ساختن کسب و کار است. این کسب و کار ممکن است نام استارتآپ را داشته باشد، شاید هم در قالب یک خیریه یا سازمان مردم نهاد کار کند. اما هدف کارآفرینی اجتماعی سودآوری به معنای مطلق اقتصادی نیست. اگر از متخصصان این حوزه بپرسید کارآفرینی اجتماعی چیست احتمالا تعریف‌های متعددی به شما می‌دهند. مثلا یکی ممکن است به میزان بیشتر کار داوطلبانه در کارآفرینی اجتماعی اشاره کند. دیگری از ایجاد تغییر در رفتار گروه‌های جامعه صحبت کند و بعضی هم از ارزش‌های ماندگار معنوی به عنوان هدف کارآفرینی اجتماعی یاد کنند.