مجمع کارآفرینان ایران

معرفی همایش و جشنواره ترنج

همایش ملی زنان کارآفرین اجتماعی ایران با شعار زنان؛ پیشگامان کارآفرینی اجتماعی با حضور مقامات رسمی و تصمیم‌گیر، چهره‌های نامی کارآفرینی اجتماعی، استادان دانشگاهی مرتبط با حوزه کارآفرینی و زنان کارآفرین اجتماعی همزمان با هفته ملی کارآفرینی برگزار می‌شود. این همایش تلاش می‌کند ضمن معرفی زنان موفق و کوشای حوزه کارآفرینی اجتماعی، موضوع کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان یک راه حل و راهبرد برای حل و تسهیل آسیب‌های اجتماعی ترویج کند و در راستای فرهنگ‌سازی مستمر آن تلاش کند.

اهداف همایش

1. توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی اجتماعی
2. تبادل تجارب موفق کارآفرینان اجتماعی
3. بسترسازی برای رشد و توسعه پایدار کارآفرینی های اجتماعی نوپا با محوریت زنان
4. بسترسازی ارتباط و شبکه‌سازی با پیشران‌ها ی اقتصادی ایران
5. نکوداشت مقام زنان در حوزه کارآفرینی اجتماعی

محورهای همایش

1. آسیب شناسی کارآفرینی اجتماعی ایران
2. فرصت‌های فراروی کارآفرینی اجتماعی
3. کارآفرینی اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی
4. حمایت‌های قانونی و اجرایی از کارآفرینان اجتماعی
5. ارایه تجارب موفق و ناموفق کارآفرینی اجتماعی
6. معرفی الگوهای بومی کارآفرینی اجتماعی
7. اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی ایران

بخش های ویژه همایش

1. قرائت بیانیه سند راهبردی کارآفرینی اجتماعی ایران
2. افتتاح مرکز ترویج کارآفرینی اجتماعی ایران
3. جشنواره ترنج : معرفی و تقدیر از زنان موثر در حوزه کار آفرینی اجتماعی ایران

کارویژه همایش:

مجمع کارآفرینان ایران با همکاری سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی مرتبط، نخستین جشنواره بزرگداشت زنان کارآفرین اجتماعی را با عنوان جشنواره ترنج با هدف معرفی، ترویج و تجلیل از موثرترین فعالیت‌های مسئولانه به منظور قرارگرفتن در زنجیره ارزش پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان بزرگ کشوردر حوزه‌های ذیل برگزار می‌نماید:

– کارآفرینی اجتماعی و محیط زیست
– کارآفرینی اجتماعی و توسعه آموزشی
– کارآفرینی اجتماعی و توسعه پایدار منطقه‌ای
– کارآفرینی اجتماعی، فقرزادایی و عدالت اجتماعی
– کارآفرینی اجتماعی و بهبود دسترسی به خدماتدرمانی و رفاهی
– کارآفرینی اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی
– کارآفرینی اجتماعی و توانمند سازی گروه های خاص

متقاضیان شرکت در این جشنواره فرصت دارند تا 15 بهمن ماه 1401 از طریق صفحه اختصاصی
www.iranef.org/awards ثبت نام نمایند.
از برگزیدگان این جشنواره تقدیر شایسته به عمل خواهد آمد.