مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: کمیسیون اقتصادی

اخبار

تاکید بر رفع موانع تولید در دیدار اعضاء منتخب مجمع کارآفرینان ایران با هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

iranef
به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، اعضای این مجمع در دومین نشست مشترک با هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با توجه به...