مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: پژوهشکده امور اقتصادی

اخبار

بررسی شرایط انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مجمع کارآفرینان ایران و پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد

iranef
به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، در راستای اهداف سند چشم انداز اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، آسیب شناسی و تقویت اقتصاد مولد ایران...