مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: وزیر امور اقتصادی و دارایی

اخبار

نشست مشترک وزیر اقتصاد و کارآفرینان عضو مجمع کارآفرینان ایران

iranef
پیشران های اقتصاد مولد بخش خصوصی از مشکلات خود گفتند/ تقسیم بندی فعالان اقتصادی به سه گروه به گزارش مجمع کارآفرینان ایران، صبح امروز نشست...