مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: معلولین

اخبار

آشنایی با کارآفرینی اجتماعی/ سرمایه‌داری «برکت ‌محور» چگونه است؟

iranef
مفهوم کارآفرینی طیف وسیعی از مفاهیم و تعاریف را با خود به همراه دارد. یکی از این تعاریف گسترده کارآفرینی از جنس کارآفرینی اجتماعی است...