مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: مدیرکل صادرات بانک مرکزی

اخبار

نشست مشترک مدیرکل صادرات بانک مرکزی با اعضاء مجمع کارآفرینان ایران

iranef
به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، نخستین نشست مشترک کارگروه تخصصی امور صادراتی این مجمع با حضور دکتر کریمی مدیرکل صادرات بانک مرکزی برگزار...