مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: مجلس شورای اسلامی

اخبار

حمایت مجمع کارآفرینان ایران و انجمن های صنفی تخصصی از وزارت مدرس خیابانی

iranef
مجمع کارآفرینان ایران و انجمن های تولیدکننده به نمایندگی از صاحبان صنایع، معادن و فعالان کسب و کار بخش خصوصی کشور طی نامه ای سرگشاده...
اخبار

تاکید بر رفع موانع تولید در دیدار اعضاء منتخب مجمع کارآفرینان ایران با هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

iranef
به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، اعضای این مجمع در دومین نشست مشترک با هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با توجه به...