مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: غلامرضا ایمانی

اخبار

پیام تسلیت مجمع کارآفرینان ایران به جامعه صنعت کشور در پی درگذشت جناب آقای غلامرضا ایمانی بنیانگذار گروه صنعتی چینی مقصود

iranef
به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، در پی درگذشت جناب آقای غلامرضا ایمانی بنیانگذار گروه صنعتی چینی مقصود، این مجمع با انتشار پیامی فقدان...