مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: سرپرست اداره صادرات بانک مرکزی

اخبار

نشست مشترک سرپرست اداره صادرات بانک مرکزی با اعضاء مجمع کارآفرینان ایران

iranef
به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، نخستین نشست مشترک کارگروه تخصصی امور صادراتی این مجمع با حضور مهندس چرخ انداز سرپرست اداره صادرات بانک...