مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: دکتر ارونقی معاون فنی و امور گمرکی

اخبار

گمرک کشور تمام تلاش خود را برای تسهیل امور مربوط به تولید و کارآفرینی به کار خواهد بست

iranef
به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، دکتر مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران امروز در نشستی مشترک با جمعی از...