مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: برنامه هفتم

اخبار

پیشنهادات کارآفرینان و نمایندگان پیشران‌های اقتصادی درباره برنامه هفتم

iranef
عصر روز دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱، دومین جلسه بررسی مفاد پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه و همچنین ارائه پیشنهادات اعضای مجمع کارآفرینان ایران و نمایندگان پیشران‌های...