مجمع کارآفرینان ایران

دسته بندی : 00-مجله

00-مجله01-مجله05-تحلیل ژئوپلیتیک10-ویترین ره نما

راه اقتصادی جدید بین چین و جهان عرب

farzin zandi
افتتاح «جاده ابریشم مدرن » بین چین و کشورهای عربی؛ آغازی برای تقویت پیوندهای چینی-عربی و توان بخشی یه عربستان سعودی در تنوعبخشیدن به اقتصاد...
00-مجله02- اقتصاد ایران03-اقتصاد جهان07-تصویری از اقتصاد

وضعیت اقتصاد جهان در سال۲۰۲۳

iranef
افزایش خوش‌بینی نهادهای بین‌المللی به بهبود رشد اقتصادی در جهان همزمان با ثبات نسبی قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی بانک جهانی در جدید‌ترین...