مجمع کارآفرینان ایران

دسته بندی : کارگروه حقوقی

اخبارکارگروه حقوقی

لزوم برطرف کردن مشکلات و چالش های اجرای قوانین حقوقی

iranef
در نشست اعضای کارگروه حقوقی مجمع کارآفرینان با مدیر ارزشیابی شورای حل اختلاف قوه قضاییه، مهم‌ترین مشکلات حقوقی کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی مطرح شد. به...