مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

گزارش تصویری حضور جواد ظریف در مجمع کارآفرینان ایران

نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران با حضور «محمدجواد ظریف» روز سه شنبه (۱۹ تیرماه ۱۴۰۳) با هدف مشارکت در انتخاب تیم اقتصادی دولت چهاردهم در محل مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد.