مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

گرامیداشت پدرصنعت شوینده ایران برگزار شد

از یکی از پیشکسوتان صنعت ایران در حاشیه مراسم صبح آفرینش با حضور وی و خانواده ایشان تقدیر شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران، نکوداشت داوود عابدی آملی، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیایی بهداش، پدر صنعت شوینده ایران وعضو مجمع کارآفرینان ایران در حاشیه پنجمین مراسم ” صبح آفرینش ” برگزار شد.

در این مراسم که به پاس سال ها فعالیت ایشان در عرصه تولید و صنعت کشور برگزار شد، مدال کارآفرینی مجمع کارآفرینان ایران به ایشان اهدا شد.