مجمع کارآفرینان ایران

دیدار دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با سفیر جدید ایران در سوئد (5)

iranef