مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

کارگاه آموزشی الزامات مربوط به قوانین و مقررات جدید چک، ضمانت اجرای کیفری و جرم انگاری های جدید

به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، در راستای اجرای طرح قانون جدید صدور چک، کارگاه آموزشی یکروزه با حضور معاونین مالی و حقوقی شرکت های پیشران اقتصادی عضو مجمع کارآفرینان ایران برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مدیر میز حقوق کسب و کار شبکه کانون‌ های تفکر ایران برگزار گردید ضمن مقایسه قوانین جدید جدید با قوانین گذشته، به بررسی و تبیین نحوه اجرای این قانون و نیز بیان تبعات حقوقی و ضمانت اجرای کیفری آن نیز پرداخته شد .

نوری در خصوص لزوم برگزاری چنین جلساتی با کارآفرینان و تولیدکنندگان کفت: اجرای این طرح از سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروهی در کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
وی افزود: سعی گردیده در تصمیم گیری ها و رویه اتخاذ شده در اجرای این طرح، از نظر کارآفرینان و پیشرانان اقتصادی استفاده شود.

نوری در ادامه تاکید کرد: در همین راستا پس از اجرای این طرح با توجه به بازخوردها و نتایجی که از اجرای این طرح گرفته شد، تصمیم بر این شد تا جلساتی با پیشرانان و کارآفرینان برگزار شود و از نقطه نظرات و تجربیات آن ها در جهت بهبود عملکرد و رفع نواقص این طرح استفاده شود.

در ادامه این نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران نظرات و پیشنهادات خود درباره این طرح را مطرح نمودند.