مجمع کارآفرینان ایران
دسته‌بندی نشده

کارآفرینان اجتماعی، ظرفیت عظیمی برای تغییر جهان دارند