مجمع کارآفرینان ایران

کشور ایران به پشتوانه تاریخ غنی و مردمانی هوشمند و خلاق همواره به عنوان شاهراهی استراتژیک مورد توجه جهانیان بوده است. برهمین اساس سرمایه‌های عظیم فکری، منابع طبیعی و مردمی مستعد موجب شده تا فرصت ظهور و بروز خلاقیت و کارآفرینی در این سرزمین نسبت به سایرین، قابل تامل و توجه همگان در سراسر پهنه خاکی باشد.

این استعدادها و ظرفیت‌ها در کشور ایران موجب شده تا کشورهای توسعه یافته و ابرقدرت‌ها بیش از سایرین به این کشور توجه داشته باشند تا در بزنگاه‌های مهم به مانند سدی در برابر پیشرفت و رشد سرمایه‌ها و نخبگان علمی و صنعتی ایران قد علم کنند. اما غافل از این که نخبگان ایرانی در هر عرصه‌ای که باشند به مانند سربازی جان بر کف از کیان ایران عزیز دفاع خواهند کرد. پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان نیز به فرموده مقام معظم رهبری سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن هستند.

مجمع کارآفرینان نیز در این مسیر خود را متعهد می‌داند که با تمسک به ارزش‌های کار تیمی، رویکرد انتقادی و اصلاحی، تفکر خلاق، کلان‌نگری و کارآفرینی، در راستای زمینه‌های استراتژیک خود که همان تسهیل قوانین تجاری، مدیریت خوشنامی مجمع، تعاملات تصمیم‌ساز با حاکمیت و ائتلاف‌سازی است؛ گام بردارد. ما در مجمع کارآفرینان ایران بر این باوریم که دست یافتن به دانش و فناوری ارزش‌آفرین که از سوی پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان صورت گرفته است؛ می‌تواند راهگشای حرکت در مسیر پیشرفت و رشد و تعالی ایران عزیز و عدم وابستگی به جهانیان و اقتصاد نفتی باشد. بنابراین، قرارگرفتن در مسیر آینده با اتکا به اعتماد برای ما ارزش روزافزون دارد و گامی در جهت حفاظت و حراست از اقتصاد مولد ایران است.

همچنان که نقش سازمان‌های مولد و موثر در اقتصاد در جامعه پررنگ‌تر و پراهمیت‌تر می‌شود، پیشرانان اقتصادی نیز باید به عنوان بخشی از این پارادایم، نقشی موثر و مفید داشته باشند؛ به نحوی که قدرت این مجمع که برخواسته از راهبردی استراتژیک و منسجم برای «حمایت از پیشران‌های اقتصادی و تولید ملی ایران» است؛ به عنوان نیروی محرکه اصلی کشور در نظر گرفته شود که می‌تواند زنجیره تولید ارزش افزوده در اقتصاد را طولانی‌تر و هدفمندتر نماید.

حمـایت از پیشـران‌های اقتـصادی و تـولید ملی در ایــران مانند الگویی که در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنبال می‌شود، یعنی تمرکز ویژه کشور به صنایع با ارزش افزوده و توان رقابت بالا به عنوان ملکه‌های صنعتی برای فعال کردن چرخه کاملی از اقتصاد، محصول اصلی کشور و جلوگیری از خام فروش منابع است تا مسیری برای دستیابی به چرخه تولید دانش بوجود آید.

ما در مجمع کارآفرینان معتقدیم کارآفرینی یکی از راه‌حل‌ها نیست، بلکه یک انتخاب ضروریست. انتخابی که می‌تواند چهره آینده جهان را دوباره ترسیم کند و بی شک این مجمع در چشم انداز پیش رو در نظر دارد با استفاده از الگوهای کارآفرینی روز دنیا و ارتباط و تعامل با عرصه بین المللی در مسیری نوین گام نهاده و پنجره‌های جدیدی را در این عرصه به روی پیشرانان و کارآفرینان ایرانی بگشاید.