مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

نشست مشترک مدیرکل صادرات بانک مرکزی با اعضاء مجمع کارآفرینان ایران

به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، نخستین نشست مشترک کارگروه تخصصی امور صادراتی این مجمع با حضور دکتر کریمی مدیرکل صادرات بانک مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه مدیران ارشد امور صادراتی و ارزی شرکت های پیشران اقتصاد مولد کشور با بیان مسایل و مشکلات تولید کنندگان بخش خصوصی خواستار رفع مشکلات ارزی موجود در سال رونق تولید شدند.

دکتر کریمی ضمن تشریح برنامه ها و اهداف بانک مرکزی در شرایط تحریم، با بررسی موارد مطروحه در این نشست و در راستای تسهیل شرایط تولید و رفع دغدغه های پیشران های اقتصاد مولد کشور، خواستار تشکیل جلسات تخصصی دیگر با اعضاء مجمع کارآفرینان ایران، تا رفع کلیه مشکلات موجود در زمینه امور صادراتی و ارزی شد.