مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

نشست مشترک مدیران امور گمرکی پیشران های اقتصادی با جناب آقای دکتر ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران

به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، پیرو برگزاری جلسات کارگروه تخصصی امور گمرک این مجمع، چهارمین جلسه این کمیته با حضور جناب آقای دکتر ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران برگزار گردید.

در این نشست مدیران امور گمرکی شرکتهای عضو مجمع کارآفرینان ایران ضمن بیان دغدغه ها و مشکلات اصلی پیشران های اقتصاد مولد در زمینه امور گمرکی، خواستار اصلاحاتی در قوانین و دستور العمل های گمرک کشور به منظور رفع مشکلات تولید شدند. دکتر ارونقی نیز ضمن بیان گزارشی از موارد اصلاح شده در دستور العمل های گمرک ایران، در زمینه رفع موانع موجود و تسهیل شرایط تولید قول مساعدت داد.