مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

نشست مشترک سرپرست اداره صادرات بانک مرکزی با اعضاء مجمع کارآفرینان ایران

به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، نخستین نشست مشترک کارگروه تخصصی امور صادراتی این مجمع با حضور مهندس چرخ انداز سرپرست اداره صادرات بانک مرکزی برگزار گردید.

در این نشست مدیران ارشد امور صادراتی و ارزی شرکت های پیشران اقتصاد مولد بخش خصوصی کشور با بیان مسایل و مشکلات صادراتی خود، خواستار رفع مشکلات ارزی موجود در سال جهش تولید شدند.

مهندس چرخ انداز ضمن تشریح برنامه ها و اهداف کلان بانک مرکزی در شرایط خاص کشور، با بررسی موارد مطروحه در این نشست و ارایه راهکارهای مربوطه، ضمن اعلام آمادگی جهت برگزاری جلسات مشترک بصورت ادواری جهت حمایت از تولیدکنندگان، برنامه های بانک مرکزی در راستای تسهیل شرایط صادراتی تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور را بیان نمود.