مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

نشست مشترک اعضاء منتخب مجمع کارآفرینان ایران با هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، اعضاء منتخب این مجمع در نشست مشترک با هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم حمایت از پیشران های اقتصادی و بنگاههای تولیدی در جهت مبارزه با فقر و جرایم اجتماعی تاکید نمودند .

در این جلسه حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، ضمن مقایسه سیاستهای کلان کشورهای پیشرفته با ایران در زمینه حمایت از پیشران های اقتصاد مولد بخش خصوصی و مدیریت ناهنجاری های اجتماعی توسط بنگاه های اقتصادی، نقش مجلس و دولت به ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی به عنوان عوامل اصلی حمایت از طبقه آسیب پذیر و کاهش میزان جرم و جنایت در جامعه تاکید کرد.

اعضاء مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به نیاز امروز جامعه به آموزش مهارت های کار و زندگی و تاثیر آن بر تغییر نگرش به معلولین جسمی-حرکتی، ایجاد اشتغال برای معلولین، حمایت از حفظ چرخه تولید با تاسیس دادگاه های تخصصی ویژه صنعت، توجه خاص مجلس به ایجاد اشتغال در مناطق محروم کشور، آمادگی خود را جهت هرگونه فعالیت اجتماعی و حمایتی اعلام نمودند .

مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با استقبال از حضور پیشران های اقتصادی بخش خصوصی و تقدیر از فعالیت های صورت گرفته توسط آنان، خط مشی اصلی این کمیسیون در مجلس یازدهم را ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان، حمایت از بنگاههای اقتصاد مولد، برنامه ریزی جهت کاهش ناهنجاری های ناشی از فقر و نیز توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته کشور و ایجاد اشتغال پایدار در آن مناطق اعلام کرد .

وی همچنین بر ایجاد کمیته مشترک با حضور اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس و کارآفرینان اقتصاد مولد جهت بررسی مسایل و ارایه راهکارهای عملیاتی به منظور کاهش مسایل و مشکلات اجتماعی تاکید نمود.