مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

نشست دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

روز یکشنبه 22 آبان ماه 1401 نشستی میان حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران، در این جلسه در خصوص نگرانی‌های پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینان برزرگ از رشد بسیار زیاد رسانه‌های غیر رسمی و بدون مجوز صحبت شد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید نکات مطرح شده، قول مساعدت در این زمینه را داد.

موضوعات دیگری هم در این جلسه مطرح شد که به شرح زیر است:

1-اگر لازم باشد در قانون مطبوعات، قوانینی برای حمایت از پیشران‌ها درجهت مقابله با هجمه‌های رسانه‌ای و فیک نیوزها اعمال و اصلاح شود.

2-مجمع کارآفرینان ایران با مدیران رسانه‌های دولتی و تاثیرگذار درباره جایگاه کارآفرینان بزرگ و تولیدکنندگان و نقش آنان در مقابله با تحریم‌های ظالمانه جلساتی تبیینی برگزار کند.

3-ترویج فرهنگ کارآفرینی از طریق مشارکت مجمع کارآفرینان ایران در جشنواره‌های وزارت فرهنگ و ارشاد که نقش بسزایی در گسترش این فرهنگ دارد.