مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

مجمع کارآفرینان ایران با هدف ارائه گفتمان و توسعه پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینی و نیز بررسی برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌ جمهوری، سلسله نشست‌هایی با عنوان «رئیس جمهور؛ فرصت ها و چالش های اقتصادی ایران» با آقایان «سعید جلیلی»، «مسعود پزشکیان» و «مصطفی پورمحمدی» برگزار کرده است.

مجمع کارآفرینان ایران امیدوار است این سلسله نشست‌ها با حضور دیگر نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری تا پیش از پایان رسمی تبلیغات برگزار شود.

گفتنی است؛ در همین راستا اولین نشست پیشران‌های اقتصادی عضو مجمع کارآفرینان ایران با آقای «سعید جلیلی» صبح روز 27 خردادماه برگزار شد. همچنین دومین و سومین نشست نیز با آقایان «مسعود پزشکیان» و «مصطفی پورمحمدی» صبح روز سوم تیرماه برگزار شد.