مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

میزان فروش شرکت‌های دانش بنیان ملاک ارزیابی است

جلسه کارگروه دانش بنیان مجمع کارآفرینان ایران روز شنبه (۳۰ دی ماه ۱۴۰۲) با حضور اعضا، نمایندگان پیشران‌های اقتصادی و همچنین اوسطی، معاون اداره کل نوآور و فناور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در محل مجمع برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ معاون اداره کل نوآور و فناور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان گفت: شرکت‌های دانش بنیان به سه دسته نوپا، نوآور و فن آور تقسیم می‌شوند. شرکت‌های دانش بنیان نوپا، شرکت‌هایی با فروش اظهارنامه‌ای کمتر از ۵ میلیارد تومان در اظهارنامه سال مالی گذشته هستند که کالا یا خدمتی دارند که از لحاظ تکنولوژی در سطح بالا قرار می‌گیرند.

وی در ادامه افزود: شرکت‌های دانش بنیان نوآور، شرکت‌هایی با فروش اظهارنامه‌ای بیش‌تر از ۵ میلیارد تومان در اظهارنامه سال مالی گذشته هستند که کالا یا خدمتی دارند که از لحاظ تکنولوژی در سطح بالا قرار می‌گیرند، اما سهم فروش محصول یا خدمت دانش بنیان از کل فروش آنها، کمتر از ۵۰ درصد است و شرکت دانش بنیان فن آور، شرکت‌هایی با فروش اظهارنامه‌ای بیش‌تر از ۵ میلیارد تومان هستند که کالا یا خدمتی دارند که از لحاظ تکنولوژی در سطح بالا قرار می‌گیرند، ولی سهم فروش محصول یا خدمت دانش بنیان از کل فروش آنها، بیشتر از ۵۰ درصد است و تعداد حداقل ۱۰ نفر نیروی انسانی بیمه شده در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند؛ بنابراین میزان فروش شرکت‌ها مشخص می‌کند که دانش بنیان‌ها در کدام دسته قرار دارند.

اوسطی درخصوص تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان گفت: صندوق نوآوری و فناوری از یک روال و ساختاری درخصوص ارزیابی و یا تاییدیه شرکت هاست. این صندوق منابع محدودی دارد که باید مدیریت شود از این رو این صندوق را می‌توان مهم‌ترین ارائه دهنده تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان دانست.