مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

«مقررات زدایی» در اولویت برنامه‌های وزارت صمت

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با سید مهدی فرحی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این دیدار با بیان اینکه برای تحقق شعار سال دو برنامه ازجمله مقررات زدایی و نیز پیگیری برای تصویب قوانین و مقرراتی که فقدان آن قابل محسوس است را در دست اقدام داریم.

سید مهدی فرحی در ادامه به مشکلات چالش های ثبت شرکت‌ها و بروکراسی حاکم در کشور اشاره کرد و افزود: کشور کره جنوبی ۱۰ شرکت بزرگ را شناسایی و هر شرکت را متعهد کرد که بیش از ۲ هزار شرکت کوچک را در زنجیره تولید حمایت و پشتیبانی کند. از سویی دیگر این کشور به جایی رسید ظرف مدت چندساعت یک شرکت می‌توانست به ثبت برسد. این مدل تصمیم گیری‌ها نتایج بسیار خوبی برای اقتصاد و صنعت این کشور به همراه داشت.

وی ادامه داد: اگر در ایران هم بتوانیم زمیه‌ای را فراهم کنیم که دولت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی و رشد تولید با هم در تعامل باشند حتما نتایج مثبتی حاصل خواهد شد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه تاکید کرد: ما از مجمع کارآفرینان ایران درخواست داریم که به دنبال مگاپروژه‌های ملی باشند تا از این طریق نیاز‌های اساسی کشور و مردم مرتفع شود. تکمیل کریدور‌های شمال به جنوب، شرق به غرب، تولید خودرو برقی، فرودگاه سازی، بزرگراه سازی و … از جمله مواردی هستند که مجمع کارآفرینان ایران می‌تواند در قالب کنسرسیوم انجام دهد.

در این دیدار، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران ضمن معرفی این مجمع اظهار کرد: مجمع کارآفرینان ایران متشکل از پیشران‌های اقتصادی در تمامی بخش‌های اقتصاد کشور است. ما تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با منابع محدودی که وجود دارد برای پیشران‌های اقتصادی فرصتی ایجاد شود که در ادامه سایر صنایع کوچک و متوسط نیز در چرخه تولید و صنعت کشور قرار گیرند.

حمیدرضا غزنوی در ادامه به موضوع توسعه صنعتی اشاره و بیان کرد: اگر به تجربیات موفق جهانی نگاه کنیم می‌بینیم که تقویت پیشران‌های اقتصادی باعث شده که شرکت‌های کوچک و متوسط هم در زنجیره ارزش پیشران‌های اقتصادی قرار گرفته و رشد و توسعه پیدا کنند. بنابراین کشور‌های صنعتی و توسعه یافته، عموما توسعه پایدار را از مسیر توسعه صنعتی طی کرده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، نبود گفتمان پیشران‌های اقتصادی است تاکید کرد: امروز جایگاه افرادی که در تولید ثروت نقش‌آفرین هستند به درستی تبیین نشده بنابراین لازم است در این خصوص گفتمان‌سازی صورت بگیرد.