مجمع کارآفرینان ایران

معرفی کتاب

iranef

چشنم انداز و ماموریت

مجمع کارآفرینان ایران با هدف کمک به اصلاح و بهبود سیاست های کارآفرینی، برقراری نظام یکپارچه راهبردی در توسعه و ترویج کارآفرینی و ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی میان کارآفرینان کشور با رویکرد کمک به دولت برای بهبود شرایط محیط کسب و کار به منظور ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری تشکیل شد.

چشم انداز ما برقراری نظام یکپارچه راهبردی در ترویج کارآفرینی و با رویکرد همکاری با دولت برای بهبود شرایط محیط کسب‌ وکار و ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می باشد

ما در تلاش برای توسعه فعالیت های خود، دست هایی که با اعتقاد به اقتصاد ایران به سوی ما دراز شوند را به گرمی می فشاریم. توسعه این فرهنگ یک منفعت فردی نیست؛ یک آینده نگری است که می بایست با حمایت های بی دریغ و بدون چشم داشت برای آن تلاش کرد. در حال حاضر فرهنگ کسب و کار ایرانی یک مرحله گذار را از کسب و کار به سوی کارآفرینی طی می کند. کسانی که پیشگام هستند نه تنها باید رشد خود را جدید بدانند، بلکه این مسیر را در پشت سر و پیش رو باید هموار کنند.

ما از اعضای جدید در خانواده کارآفرینان ایران استقبال می کنیم. چنانچه در نقش یک کارآفرین ایرانی معتقد به حمایت از جامعه کارآفرینان و توسعه فرهنگ آن هستید، از حضور شما در میان خود خرسند خواهیم بود.

مجمع_کار_آفرینان_ایران

از همان ابتدا مجمع بر ترویج و سرعت بخشیدن به فرهنگ کارآفرینی و تسهیل فرآیندهای آن در حیطه سیاسی و اقتصادی متمرکز گردید و اعضای آن معتقد هستند که سرمایه‌گذاری‌های مولد باعث ایجاد ایجاد ثروت و عدالت اجتماعی برای ساختن دنیایی بهتر خواهد بود. به عبارت دیگر مجمع کارآفرینان ایران نقطه تاثیر خود را در پشتیبانی استراتژیک از حیطه کارآفرینی به صورت بالادستی می داند.

همراهان اولیه این مجمع به عنوان هیئت موسس را تعدادی از سرمایه گذاران مطرح اقتصاد مولد کشور شامل جناب آقایان دیانی، عسکریان، امیری، شریعت، ژائله، قصاعی، پایداری، فردوس، عباسی و احسان‌فر تشکیل دادند. ضرورت تشکیل چنین مجمعی نیاز کشور به تشکیل جبهه حمایت از تولید بر بستر سرمایه های مولد است. امری که تا پیش از آن حامی قدرتمند و متمرکزی در کشور نداشت. از سوی دیگر اتاق‌های بازرگانی نیز فاقد ساختار مناسب در حمایت از تولید و سرمایه های مولد اقتصادی بودند و لذا استقلال عملیاتی این مجمع با تاکید بر پلتفرمی 100 نفره از رهبران کسب و کار در طیف‌های مختلف صنایع به عنوان یک اولویت در دستور کار اعضای هیئت موسس قرار گرفت.