مجمع کارآفرینان ایران

آنچه بر مجمع کارآفرینان ایران گذشت

مجمع کارآفرینان ایران یک نهاد تخصصی و مشورتی در حوزه پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینی است که در سال ۱۳۹۳ شروع به کار کرد. آغاز به کار مجمع در شرایطی بود که تثبیت جایگاه پیشران های حوزه مولد و کارآفرینی یک ضرورت در اقتصاد کشور به شمار می رفت. رسالت کلی این نهاد نیز توسعه اعتبار، اقتدار و ارتباطات برای افزایش نقش‌آفرینی پیشران‌های بخش خصوصی در اقتصاد مولد کشور تعریف شد تا با توسعه طرح و ایده‌های جدید بتواند به ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور کمک کند.

در این مسیر نیاز به حمایت‌های استراتژیک از بخش خصوصی و کارآفرینان بیش از پیش حس می‌شود تا با معرفی پیشران‌های اقتصادی و مباحث مرتبط با کارآفرینی به نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم و حمایت از تولید داخل، شاهد تامین منافع تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در یک چرخه داخلی باشیم.

پیشران_مجمع_کار_آفرینان_ایران
  • همچنین این مهم با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری نیز نیازمند توسعه ارتباطات پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان کشور در عرصه ملی و بین الملل خواهد بود و ما در تلاشیم تا این چرخه را بهبود بخشیم.

مجمع کارآفرینان ایران در مسیر خود با هدف کمک به اصلاح و بهبود سیاست‌های کارآفرینی، برقراری نظام یکپارچه راهبردی در توسعه و ترویج کارآفرینی و ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی میان پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان کشور در نظر دارد تا سال ۱۴۰۳ به اثرگذارترین تشکل اقتصاد مولد بخش خصوصی کشور تبدیل شود.

چشم انداز این مجموعه برقراری نظام یکپارچه راهبردی در ترویج کارآفرینی با رویکرد همکاری با بخش های تصمیم گیر و موثر در راستای بهبود شرایط محیط کسب‌ وکار و ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.

این مجمع متشکل از پیشرانان 20 حوزه اقتصادی موثر و اشتغال آفرین کشور است که جملگی از نامداران و کارآفرینان عرصه تولید ملی هستند و یا تمام توان و ظرفیت خود برای انتقال تجربیات و دستاوردهای ناب این حوزه به دستگاه‌های متولی و سیاستگذار امور اقتصادی و نقش آفرینی در تصمیم سازی‌ها در جهت بهبود شرایط اقتصادی و ترویج فرهنگ کارآفرینی پا به عرصه گذاشته است.