مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

محمدرضا دیانی در نشست افتتاحیه هشتمین کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام: راهِ آینده، از اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و اخلاق اسلامی میگذرد

هشتمین کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام (۲۰۱7) به‌عنوان مهمترین رویداد اقتصادی اسلامی، کار خود را از دو‌شنبه  27 شهریور ماه در کوالالامپور مالزی با حضور شخصیت‌های برجسته اقتصادی دنیای اسلام آغاز کرد.

در این کنفرانس که همه ساله توسط سازمان همکاری‌های اسلامی برگزار می‌شود، دانشمندان بسیاری از جهان اسلام گرد هم می‌آیند و مدل‌های موفق اقتصادی و راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری در این کشورها به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.محمدرضا دیانی مدیر عامل گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و رییس مجمع کارآفرینان ایران که به عنوان نماینده کشورمان به این کنفرانس دعوت شده است، در نشست آغازین این کنفرانس ضمن تشکر از دعوت به عمل آمده به بیان دیدگاه های خود در جمع کارآفرینان سایر کشورها پرداخت.

وی سخنرانی خود را با اشاره به این نکته آغاز کرد که برگزاری چنین کنفرانس هایی، برای کارآفرینان جهان اسلام و حوزه های اندیشه و فکر، فرصت مغتنمی ایجاد میکند تا با هم اندیشی و تعامل نسبت به مسایل اقتصاد جهانی به ا شتراک تجربیات خود پرداخته و با گفت وگو و تبادل نظر، جریانی از اندیشه و فکر در تو سعه الگوهای موفق در اقتصاد اسلامی جهان پدید آورند؛

محمدرضا دیانی همچنین افزود؛ جهان اسلام، جهانی با ظرفیت عظیم فکری و قابلیت های فراوان است. استفاده از این ظرفیت نیازمند همت والای کارآفرینانی است که با خرد و ایمان مسیر ر شد آن را شکل می دهند. ما با اعتماد به همین ظرفیت در 40 سال گذشته، تفکر ناب اقتصاد ایرانی-اسلامی را گسترش داده و در ثروت آفرینی برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ابعاد جدیدی را ترسیم نموده ایم؛ دستیابی به دانش و فناوری ارزش آفرین، پیشران این مسیر خواهد بود که تعاملات جهانی نیز باید بر این اساس صورت گیرد. کارآفرینان جهان اسلام باید باور کنند که با چنین دیدگاهی می توان الگویی نوین برای اقتصاد جهان باشند و ابعاد اجتماعی جدیدی را توسعه دهند.

وی خاطر نشان کرد: روندهای اقتصاد جهانی، نشان می دهد که نباید بی اعتنا به دیگران، مسایل خود را حل کنیم .چرا که هیچ بنگاه اقتصادی، نمیتواند بدون ایفای  مسئولیت اجتماعی خود، به رشد پایدار دست یابد؛ و اقتصاد مولد جهانی نبایستی در انحصار برخی کشورهای محدود قرار گیرد .

این فعال اقتصادی با اشاره به بحران های اقتصادی موجود گفت: خلا یک الگوی اقتصادی مردم گرا، می تواند بحران های اجتماعی، فرهنگی و سیا سی را ایجاد کند و در نهایت سرمایه بین نسلی انسانها را نابود کند .

دیانی به این نکته نیز اشاره داشت که: این یک ا صل ا ست که سیا ستهای اقتصادی باید عدالت اجتماعی و منافع همگان را در نظر بگیرد؛ همه باید سود ببرند؛ و تنها الگوهایی پایدار خواهند ماند که به مردم، آن هم همه مردم، سود و منفعت برسانند.

نماینده ایران در این کنفرانس، با اشاره به این مساله که، دانش بشری در حال تکاملی سریع است  از چالش های پیش روی محیط کسب و کار گفت و بیان داشت: محیط های جدید در اقتصاد، انتظارات تازه ای در تولید دانش و ثروت مطرح کرده است و اقتصاد امروز رویارویی اجتناب ناپذیری با مفاهیمی چون کارآفرینی را تجربه می کند. همه شاهد آن هستیم که این تغییرات منجر به تحول در بخش های دیگر اجتماعی نیز شده است. لذا معتقدیم که این تغییرات می تواند با یک الگوی صحیح تولید ثروت، در جهت رشد و تعالی جامعه، پیش برود.

مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، در ادامه سخنان خود به اهمیت موضوع کارآفرینی پرداخت و گفت: من به عنوان یک کارآفرین ایرانی معتقدم آنچه امروز در اقتصاد جهان بدان نیاز است، یک خودباوری است؛ یک فکر بزرگ؛ یک همت والا . امروزه جهان ا سلام به وا سطه آموزه های دینی و اخلاقی قدرتمند، این پتانسیل را دارد و ما باید بر روی این پتا سیل ها برای شکوفا شدن سرمایه گذاری کنیم.

وی در ادامه سخنان خود در این خصوص گفت : کارآفرینی از جمله حوزه هایی است که می تواند زندگی و کار بشریت را متحول کند و یکی از نقاط مطلوب برای تمرکز و سرمایه گذاری است. در صورت موفقیت کارآفرینان، نوآوری و توسعه ایده های آن ها می تواند استانداردهای زندگی را برای همیشه تغییر دهد. به عبارت دیگر، علاوه بر ایجاد ثروت های جدید در جامعه توسط سرمایه گذاری های منطبق با فرهنگ کارآفرینی، زمینه ایجاد اشتغال و رشد یک جامعه فراهم می گردد.

دیانی همچنین با تاکید بر اقتصاد اسلامی به این نکته اشاره کرد که مردم، در کنارِ اقتصاد، فرهنگ و معنویت و اخلاق هم میخواهند؛ اقتصاد،بدون مرزهای اخلاقی، به تخریب محیط سالم زیست بشر می انجامد و به جای افزایش رضایتمندی، به مسابقه حرص آلود مصرف و نابودی منابعِ بین نسلی انسانها منجر می شود. اخلاقِ مشترک انسانی، میتواند زمینه سازِ حرکتِ پر شورِ مشترک جوامع بشری شود، بین آنان پیوند دهد، نظم و امنیت و آرامش را ارتقاء بخشد، و زندگی را لذت بخش تر کند .

وی در ادامه سخنان خود ضمن معرفی مجموعه تحت مدیریت خود، بیان کرد: پیشبرد یک اقتصاد با تفکر ناب اسلامی، در گرو گسترش روابط اقتصادی، همکاریهای اجتماعی و فرهنگی، گردشگری، ارج نهادن به بخش خصوصی و همکاری نخبگان در سطح بین المللی است؛ و بحرانهای آغاز قرن بیست و یکم نشان میدهند که بهره مندی های اقتصادی، به تنهایی، برای تامین » زندگی بهتر  برای مردم کافی نیست و باید الگویی اخلاقی در پشت آن قرار داشته باشد.

محمدرضا دیانی که خود یک کارآفرین و بنیانگذار مجمع کارآفرینی در ایران نیز است بر تعامل سازنده و بنیادین با کارآفرینان در داخل کشورها تاکید و بر انتظاراتی که از کارآفرینان در هر کشور می رود هم اشاره داشت.

وی در سخنان پایانی خود ضمن تاکید بر ارتقاء فرهنگ های سازنده نظیر کارآفرینی گفت: من به صراحت اعلام میکنم که راهِ آینده، از اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و اخلاق اسلامی میگذرد .پس بیاییم همه متحد شویم، و در مقابلِ اقتصادهایی با الگوهای مبتنی بر سودآوری مالی صرف، بایستیم، و جهانی شدن را در تحقق اخلاق جهانی تجلی دهیم .

محمدرضا دیانی در پایان سخنرانی خود ضمن اشاره به این نکته که تنها از طریقِ تعامل، همکاری، همفکری، فهمِ متقابل و ر شدِ فنآوریِ صنعتی و اقتصادی ا ست که میتوانیم برای جامعه ای که با حمایت آن ها رشد کرده ایم و درقبال آن مسئولیم، زندگی بهتری فراهم کنیم ، از همه حضار دعوت کرد تا با حضور در ایران، زمینه های وسیع سرمایه گذاری و همکاری مشترک اقتصادی را مشاهده کنند و از مجموعه تحت مدیریت خود به عنوان یک نمونه موفق بازدید بعمل آورند.

شایان ذکر است  این کنفرانس و نمایشگاه بین المللی جهان اسلام در روزهای 27 تا 30 شهریور (دوشنبه تا پنجشنبه هفته جاری) در پایتخت مالزی برگزار می شود.