مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

مجمع کارآفرینان در استیفاء حقوق مالیاتی اعضاء خود نقشی مهم و تسهیل کننده دارد

به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، مدیر کل دفتر حسابرسی و امور مالیاتی سازمان مالیاتی کشور با حضور در مجمع کارآفرینان ایران و دیدار با تعدادی از معاونین و مدیران مالی شرکت‌های پیشران اقتصادی عضو، ضمن گفتگو و تبادل نظر در خصوص قوانین و آخرین مصوبات سازمان مالیاتی کشور، جایگاه این مجمع را در احقاق حقوق بر حق مجموعه کارآفرینی کشور بسیار مهم توصیف کرد. 

علی رستم پور در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت ایجاد و شکل‌گیری تشکل‌هایی همچون مجمع کارآفرینان ایران و استقبال سازمان امور مالیاتی کشور از مطالبه‌گری کارشناسانه و بر حق اینگونه تشکل‌ها افزود: مجمع کارآفرینان ایران بواسطه جایگاه شاخص خود می‌تواند با زبانی فنی و با صدایی به مراتب قوی‌تر از حقوق اعضا خود دفاع کند.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش بسیاری از حاضرین در خصوص مهلت قانونی رفع تعهد ارزی صادر کنندگان برای سال مالی 1397 با اشاره به مصوبه سازمان مالیاتی کشور تصریح کرد: بر اساس توافقات صورت‌گرفته با وزارت صمت آخرین مهلت قانونی برای رفع تعهد ارزی سال 97، سی‌م آبان ماه 1399 بوده‌است و پس از آن هیچ اظهارنامه‌ای مورد تایید نمی‌باشد اما این مهلت قانونی برای سال مالی 1398 که پیش از این 31/04/1399 تعیین شده بود تا پایان سال قابل پذیرش است.

رستم‌پور با اشاره به بحث ترانسفر یا هزینه‌های مالی و تفسیر سلیقه‌ای برخی از حسابرسین در خصوص هزینه‌های متعارف با بیان اینکه تکلیف در این مورد توسط قانون‌گذار بطور شفاف مشخص شده‌است و هیچ حسابرسی حق تعبیر و تفسیر شخصی از این ماده قانونی ندارد، خاطرنشان کرد: منظور از هزینه‌های متعارف، نخست واقعی بودن، دوم متناسب بودن این هزینه‌ها با ماهیت شرکت هزینه‌کننده و در آخر ثبت آن‌ها در دفاتر مالی است. در مورد تبلیغات نیز هیچ محدودیتی برای شرکت‌ها وجود ندارد و به شرط شفاف و مشخص بودن میزان هزینه صرف شده برای تبلیغات، سازمان مالیاتی کشور هیچ محدودیتی برای تایید هزینه تبلیغات ندارد.

مدیر کل دفتر حسابرسی و امور مالیاتی سازمان مالیاتی کشور در خصوص پرونده‌های مالیاتی بسیاری از شرکت‌ها و صادرکنندگان و اختلاف نظر احتمالی و اعمال‌نظرهای غیرقانونی ممیزهای سازمان مالیاتی، با تاکید بر لزوم پافشاری بر حق و دفاع کارشناسی اعضا مجمع کارآفرینان از حقوق خود، گفت: بهترین مرجع برای رسیدگی به چنین مواردی شورای حل اختلاف است و صاحبان صنایع و صادرکنندگان باید بتوانند با استفاده از پشتوانه کارشناسی مجمع کارآفرینان به درستی و به شکلی قوی از حق خود دفاع کنند.

رستم پور با اعلام این خبر که طی یک یا دو هفته آینده دستورالعملی در تبیین ماده 29 و 41 قانون حسابرسی نهایی و ابلاغ خواهد شد، ابراز امیدواری کرد: این دستورالعمل که با هدف تایید و یا رد اظهارنامه‌ها و نه تعیین مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین شده است می‌تواند رنسانسی بزرگ در نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده و کمک شایانی به تسهیل امور مالیاتی کشور نماید.

مدیر کل دفتر حسابرسی و امور مالیاتی سازمان مالیاتی کشور در پایان بار دیگر با تاکید بر نقش مجامعی همچون مجمع کارآفرینان در پیگیری حقوق اعضا خود که از بزرگترین پیشران‌های اقتصاد مولد بخش خصوصی کشور محسوب می‌شوند و همچنین استقبال سازمان مالیاتی از برگزاری چنین جلساتی، از آمادگی کامل این سازمان برای تعامل هر چه بیشتر و احقاق حقوق کارآفرینان کشور خبر داد.