مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی کارآفرینان ایران با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ مجمع عمومی عادی سالیانه مجمع کارآفرینان ایران روز شنبه (۷ مردادماه ۱۴۰۲) با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این جلسه، گزارش عملکرد، فعالیت های یکساله و تراز مالی سال ۱۴۰۱ مجمع ارایه شد، همچنین در این جلسه بودجه سال 1402 به تصویب اعضا مجمع رسید و روزنامه صمت نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

همچنین در ادامه جلسه، آقای سید محمود تاجزاد، بازرس اصلی انجمن به تشریح گزارش خود پرداخت و به تصویب اعضا رسید.گفتنی است در این جلسه مجمع، برای مسئولیت بازرس پس از رای گیری آقای «سید محمود تاجزاد» با کسب اکثریت آرا مجددا به سمت بازرس اصلی و آقای «سید حسین نصری» به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.