مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

لزوم به کارگیری ایده‌های خلاقانه در مجمع کارآفرینان ایران

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه معتقد است که باید کارهای پژوهشی و عمیقی توسط مجمع کارآفرینان ایران در خصوص موانع و مشکلاتی که بر سر راه کارافرینان است، انجام شود.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران، حجت الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در خصوص فعالیت مجمعی برای پیشران‌های اقتصادی و حمایت از کارآفرینان بزرگ، اظهارکرد: ماهیت ایجاد چنین مجمعی برای پیشران‌های اقتصادی و گسترش تولید در کشور بسیار خوب و پسندیده است اما باید توجه کرد تا با رفتار خلاقانه و استفاده از افراد صاحب تجربه و دانشگاهی، در این طرح از مدل‌های سرمایه داری استفاده نشود زیرا سبب ایجاد انحصار و از بین رفتن بنگاه‌ها و کارآفرینان کوچک می‌شود.

وی درباره این موضوع که مجمع کارآفرینان ایران به دنبال ایجاد گفتمان‌ی در جامعه است تا بتواند مدل صحیحی از حرکت پیشران‌های اقتصادی را فراهم سازد، گفت: این مدل را به نحوی طراحی کنید که معیارهای اسلامی در آن پر رنگ باشد و از شاخصه‌های سرمایه‌داری دوری گزیند تا دولتمردان نیز از مناقب آن به نحو احسن استفاده کند. مدل‌های سرمایه داری اساسا استثمار است و مراقبت کنید که این موضوع به هیچ وجه شکل نگیرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در پایان افزود: باید کارهای پژوهشی و عمیقی توسط مجمع کارآفرینان ایران در خصوص موانع و مشکلات بر سر راه کارافرینان، انجام شود که دراین بین موضوعات قضایی اولویت بسیاری دارد. در این مجمع سعی کنید که امتیازات ویژه‌ای را برای کارآفرینان درنظر بگیرید و میان آن‌ها رتبه بندی انجام دهید و این امور را هم در چهارچوب قانون برای نهادهای مربوطه ارسال کنید. مجموعه توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز آمادگی کامل دارد تا در در امور مربوط به شورای حل اختلاف، میانجی گری و داوری در کنار مجمع کارآفرینان و پیشرانان اقتصادی باشد.