مجمع کارآفرینان ایران

مجمع_کار_آفرینان_ایران

چند رسانه ای

بخش چند رسانه‌ای در مجمع کارآفرینان ایران، رسانه‌ای اینترنتی است که نقش اطلاع رسانی در حوزه صنعت و پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینی را برعهده دارد. از اقداماتی که در این بخش انجام می‌شود می‌توان به ایجاد اتاق‌های ایده و سوژه‌پردازی رسانه‌ای پیرامون مسائل پیشران‌های اقتصادی، پوشش تصویری و انتشار گزارش تصویری از جلسات مجمع کارآفرینان ایران اشاره کرد.