مجمع کارآفرینان ایران
فراخوان طراحی نماد کارآفرینی

مجمع کارآفرینان ایران متشکل از پیشرانان ۲۰ حوزه اقتصادی موثر و اشتغال آفرین کشور است که جملگی از نامداران و کارآفرینان عرصه تولید ملی هستند . این مجموعه برای انتقال تجربیات و دستاوردهای ناب حوزه کارآفرینی به دستگاه های متوالی و سیاست گذار امور اقتصادی، کمک به بهبود شرایط اقتصادی و ترویج فرهنگ کارآفرینی پا به عرصه گذاشته است.

مجمع کارآفرینان ایران با همکاری سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی مرتبط، فراخوان کارآفرینان ایران را با عنوان نماد کارآفرینی با هدف معرفی، ترویج و تجلیل از موثرترین پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان بزرگ کشور برگزار می‌نماید.

لذا از هنرمنــدان گــرامی در حوزه هنرهای تجسمی، دعوت می نماید طرح های پیشنهادی خود را در قالب المان، تنــدیس،مجسمه و نماد های هویتی بارعایت شرایط فراخوان ارائه نمایند.

زمان ارسال آثار به دبیرخانه فراخوان: تا 20/ 11/ 1401
اعلام نتایج نهایی برگزیدگان از طریق سایت:  انتهای بهمن ماه

جوایز: طرح برگزیده اول | دیپلم افتخار و مبلغ 200 میلیون ریال اهداء خواهد شد.
طرح برگزیده دوم وسوم | دیپلم افتخار و مبلغ 100 میلیون ریال اهداء خواهد شد.

تماس با دبیر خانه اجرائی جشنواره:

021-88522774  | info@iranef.org

 

نتایج فراخوان طراحی نماد اعلام شد

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران، پیرو فراخوان طراحی نماد و استقبال قابل تقدیر هنرمنــدان در حوزه هنرهای تجسمی، تمامی طرح های ارسالی به دبیرخانه این فراخوان، بررسی شد اما هیچ یک از طرح های ارسالی موفق به کسب رتبه و راهیابی به مرحله بعد نشدند.

لازم به ذکر است، با تشکر از شرکت کنندگان دراین فراخوان، ضمن حفظ محرمانگی آثار ارسالی، به رسم پاسداشت زحمات هنرمندان گرامی، از سوی مجمع کارآفرینان ایران تقدیر صورت خواهد گرفت.

کارآفرینان عضو مجمع