مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

عدم انسجام در فرماندهی حوزه اقتصاد/ بی توجهی به صنایع بزرگ عاقبت خوبی برای کشور ندارد

میزگرد تخصصی “رشد تولید و سیاست داخلی” با محوریت مشارکت عمومی و خصوصی در تولید، رشد تولید و معماری نظام اداره در ایران و اقتصاد سیاسی با حضور حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، مهدی صادقی مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو و تعدادی از دانشجویان و فعالان حوزه صنعت و دانش بنیان، به همت باشگاه گفتگوهای پیشرفت صنعتی ایران در دانشگاه صنایع و معادن وزارت صمت برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران، حمیدرضا غزنوی در این نشست با بیان اینکه یکی از چالش های بزرگ کشور مبحث مغفول مانده سیاست صنعتی است، گفت: با توجه به اینکه کشور فاقد نقشه سیاست راهبردی_صنعتی است تمام دولت های بر سر کار در تمام این سال ها بدون ارائه نقشه و برنامه مدون امور مربوطه را پیش می برند، از این رو مجمع کارآفرینان ایران مصمم شد تا مرحله تدوین این نقشه راهبردی را به عنوان یک اصل و زیرساخت در کشوری پیگیری کند.

ما برای توسعه سرمایه نیازمند برنامه سیاست صنعتی هستیم

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه ما برای توسعه سرمایه و یا تکمیل آن نیازمند برنامه سیاست صنعتی هستیم، افزود: در حال حاضر بیشتر سیاست های صنعتی را کشورهای توسعه یافته که تا پیش از این طرفدار اقتصاد باز و آزاد بودند طراحی و اجرا کرده اند وکشورهای فقیر و در حال توسعه هنوز واکنشی به این تغییر ساختاری اقتصاد بین الملل نشان نداده اند.

وی با اشاره به دستور و تاکید ویژه رهبری مبنی بر تهیه این سند راهبردی افزود: ما طی چند ماه گذشته جلساتی متعددی را در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری با حضور نهادهای ذی ربط و کارآفرینان برگزار کردیم اما تا این لحظه هیچگونه مشارکت جدی از سوی مرکز پژوهش سازمان برنامه و بودجه مشاهده نکرده ایم.

نقشه راهبردی صنعتی نیاز هر کشوری است

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان این نکته که نقشه راهبردی صنعتی نیاز هر کشوری است، بیان کرد: یکی از علل تضعیف صنایع پیشران در کشور عدم وجود این نقشه است. چراکه وجود چنین نقشه و سیاستی، نقش لوکوموتیو قطار صنعت و اقتصاد کشور را ایفا می کند.

وی با اشاره به وضعیت صنعتی ایران در قرن 21 گفت: رتبه رقابت پذیری صنعتی ایران پیوسته در حال درجا زدن و افول است. در واقع یکی از دلایل این موضوع، تضعیف صنایع پیشران و مولدی است که عمده ترین سهم از سرمایه گذاری در نوآوری و تحقیق و توسعه را در اختیار دارند.

غزنوی با اشاره به وضعیت صنعتی ایران با کشورهای همسایه تصریح کرد: نگاهی به رقبای ایران در منطقه و جهان نشان می دهد که ایران برخلاف ترکیه و چین نتوانسته است بخش صنعتی خود را متنوع تر سازد که پیامد این موضوع در افت پیچیدگی صنعتی کشور و ناتوانی در تولید محصولات تک نهفته است.

وی خاطر نشان کرد: مطالعه اقتصاد سیاسی خاورمیانه نشان می دهد بدون تلاش جمعی برای توسعه از کانال رشد تولید صنعتی، امکان تحول ساختاری در منطقه وجود ندارد.

غزنوی گفت: ما باید بدانیم که تزریق منابع مالی از سوی دولت های صنعتی نظیر چین، آمریکا و ژاپن به صنایع بزرگ و پیشران یکی از کانال هایی است که به شدت در زمینه تحولات صنعتی و موج حمایت گرایی شایع بده و بر ما اثر گذار است، لذا بی توجهی ما به صنایع بزرگ عاقبت خوبی برای کشور نخواهد داشت.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه هیچ انسجامی در فرماندهی حوزه اقتصاد وجود ندارد، تاکید کرد: کشور برای تولید ثروت هیچ راهی به جز صنعتی شدن ندارد. از طرفی ما برای صنعتی شدن نیازمند یک سیاست صنعتی منسجم و کارآمد هستیم.