مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

طرح مشکلات و چالش های صادراتی پیشران های اقتصادی

نشست تخصصی کارگروه صادراتی مجمع کارآفرینان ایران روز سه شنبه 8 آذر 1401 با حضور اعضای این کارگروه و حسین چرخ انداز، رییس اداره صادرات بانک مرکزی با موضوع بررسی چالش های صادراتی پیشران‌های اقتصادی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران، در این جلسه هر یک از نمایندگان پیشران های اقتصادی، به طرح مشکلات خود در زمینه صادرات پرداختند و چرخ انداز نیز با تشریح اقدامات صورت گرفته در این زمینه از سوی بانک مرکزی، از مصوبات جدید و فعالیت های پیش رو در این حوزه خبر داد.

همچنین در این جلسه مباحثی از جمله موضوعات ارزی، ثبت سفارش، مشکلات و چالش های موجود در زمینه مباحث صادراتی پیشران های اقتصادی و… مطرح شد تا با همکاری بانک مرکزی و مجمع کارآفرینان ایران اقدامات مثبتی در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی در این زمینه صورت گیرد. بی شک تسهیل و رفع مشکلات و چالش های صادراتی پیشران های بخش خصوصی در شرایط تحریمی فعلی می تواند در ارزآوری و بهبود شرایط اقتصادی کشور اثرگذار باشد.