درباره مجمع کارآفرینان ایران

مجمع کارآفرینان ایران یک نهاد تخصصی و مشورتی در حوزه پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینی است که در سال ۱۳۹۳ شروع به کار کرد. آغاز به کار مجمع در شرایطی بود که تثبیت جایگاه پیشران‌های حوزه مولد و کارآفرینی یک ضرورت در اقتصاد کشور به شمار می رفت. رسالت کلی این نهاد نیز توسعه اعتبار، اقتدار و ارتباطات برای افزایش نقش‌آفرینی پیشران‌های بخش خصوصی در اقتصاد مولد کشور تعریف شد تا با توسعه طرح و ایده‌های جدید بتواند به ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور کمک کند.

در این مسیر نیاز به حمایت‌های استراتژیک از بخش خصوصی و کارآفرینان بیش از پیش حس می‌شود تا با معرفی پیشران‌های اقتصادی و مباحث مرتبط با کارآفرینی به نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم و حمایت از تولید داخل، شاهد تامین منافع تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در یک چرخه داخلی باشیم.

  • اعضای مجمع70
  • شرکت و سازمان عضو134
  • میانگین سال فعالیت اعضاء12

نگاه به آینده

مجمع کارآفرینان ایران در مسیر خود با هدف کمک به اصلاح و بهبود سیاست‌های کارآفرینی، برقراری نظام یکپارچه راهبردی در توسعه و ترویج کارآفرینی و ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی میان پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان کشور در نظر دارد تا سال ۱۴۰۳ به اثرگذارترین تشکل اقتصاد مولد بخش خصوصی کشور تبدیل شود.

چشم انداز این مجموعه برقراری نظام یکپارچه راهبردی در ترویج کارآفرینی با رویکرد همکاری با بخش های تصمیم گیر و موثر در راستای بهبود شرایط محیط کسب‌ وکار و ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.

مهمترین راهبردهای مجمع

مجمع کارآفرینان ایران برای طی کردن مسیر پیش رو و رسیدن به اهداف تعیین شده راهبردهای متنوعی را دنبال می‌کند. حضور موثر در اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان بخش خصوصی، تصمیم‌سازی به منظور تدوین و تغییر آیین‌نامه‌های حوزه اقتصاد با تمرکز بر پیشران‌های اقتصاد مولد، ایجاد کمپین جهت رفع موانع و مشکلات پیشران‌ها و شفاف‌سازی ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، ایجاد ارتباط با هیات رییسه مجلس و کمیسیون‌های مرتبط برای تعامل و تاثیر بر نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط، ایجاد کمپین برای ارائه مدل‌های موفق بین‌المللی اقتصاد و ایده‌های حکمرانی در حوزه اقتصاد مولد به حاکمیت، شناسایی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور برای پیشرا‌های اقتصادی و همگرایی، همراه سازی و هم افزایی ذی نفعان مجمع از طریق شبکه سازی از جمله راهبردهای اتخاذ شده از سوی مجمع کارآفرینان ایران در مسیر دستیابی به اهداف این مجموعه است.