مجمع کارآفرینان ایران

باسلام و احترام

بسیار سپاسگزار و ممنون هستیم که با تکمیل این پرسشنامه، ما را یاری می فرماییدتا مسیر خدمات مجمع بهبود پیدا کند.

فرم نظرسنجی

تا چه میزان از کیفیت و محتوای مراسم رضایت داشتید؟

 • زیاد (100%, 4 Votes)
 • متوسط (0%, 0 Votes)
 • کم (0%, 0 Votes)

Total Voters: 4

Loading ... Loading ...

به نظر شما نحوه اطلاع رسانی مراسم چگونه بود؟

 • زیاد (100%, 4 Votes)
 • متوسط (0%, 0 Votes)
 • کم (0%, 0 Votes)

Total Voters: 4

Loading ... Loading ...

میزان موافقت شما برای ادامه این جلسات (صبح آفرینش)؟

 • زیاد (80%, 4 Votes)
 • متوسط (20%, 1 Votes)
 • کم (0%, 0 Votes)

Total Voters: 5

Loading ... Loading ...

به نظر شما این مراسم تا چه اندازه به مجمع کارآفرینان ایران در دستیابی به اهداف کمک کرده است؟

 • زیاد (80%, 4 Votes)
 • کم (20%, 1 Votes)
 • متوسط (0%, 0 Votes)

Total Voters: 5

Loading ... Loading ...

نظر شما درباره ارائه دکتر سرزعیم، رییس مرکز مطالعات راهبردی مجمع در این مراسم چیست؟

 • زیاد (100%, 5 Votes)
 • متوسط (0%, 0 Votes)
 • کم (0%, 0 Votes)

Total Voters: 5

Loading ... Loading ...

میزان رضایت شما از نحوه برگزاری دومین جلسه"صبح آفرینش"؟

 • زیاد (100%, 6 Votes)
 • متوسط (0%, 0 Votes)
 • کم (0%, 0 Votes)

Total Voters: 6

Loading ... Loading ...